Często przyjmuje się usługi tych, którymi się gardzi.


często-przyjmuje-ę-usługi-tych-którymi-ę-gardzi
wiktor hugoczęstoprzyjmujesięusługitychktórymigardziczęsto przyjmujeprzyjmuje sięsię usługiusługi tychktórymi sięsię gardziczęsto przyjmuje sięprzyjmuje się usługisię usługi tychktórymi się gardziczęsto przyjmuje się usługiprzyjmuje się usługi tychczęsto przyjmuje się usługi tych

Często przyj­mu­je się usługi tych, który­mi się gardzi. -Victor Marie Hugo
często-przyj­mu­ ę-usługi-tych-który­mi ę-gardzi
Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska
spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt. -Zofia Gerlach
im-więcej-poznaje-ę-ludzi-tym-łatwiej-odkrywa-ę-ich-błędy-jednocześnie-wzrastają-wymagania-w-stosunku-do-tych-z-którymi-pragniemy-utrzymać
Rzecz w tym, że Polacy nie znoszą żywych ludzi, a ubóstwiają trupy, z którymi mogą robić, co im się podoba, dlatego też dążą zawsze do tego, żeby tych żywych ukatrupić. -Karol Szymanowski
rzecz-w-tym-że-polacy-nie-znoszą-żywych-ludzi-a-ubóstwiają-trupy-z-którymi-mogą-robić-co-im-ę-podoba-dlatego-też-dążą-zawsze-do-tego
Filozofia daje klucz do różnych drzwi, tylko nie do tych, którymi wyjść można w słońce. -Adolf Nowaczyński
filozofia-daje-klucz-do-różnych-drzwi-tylko-nie-do-tych-którymi-wyjść-można-w-słoń
Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje