Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.


często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
rené descartes (kartezjusz)częstouważałemże ludziemałodusznisą naj­bar­dziejaro­gan­ccyi pysznipo­dob­niejak wiel­ko­duszniskrom­nii pokorniczęsto uważałemże ludzie małodusznimałoduszni są naj­bar­dziejsą naj­bar­dziej aro­gan­ccyaro­gan­ccy i pysznipo­dob­nie jak wiel­ko­dusznijak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziejsą naj­bar­dziej skrom­niskrom­ni i pokorniże ludzie małoduszni są naj­bar­dziejmałoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccysą naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pysznipo­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziejjak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­nisą naj­bar­dziej skrom­ni i pokorniże ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccymałoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pysznipo­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­nijak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorniże ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pysznipo­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni

Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni. -Kartezjusz
często-uważałem-że-ludzie-łoduszni-są-najbardziej-aroganccy-i-pyszni-podobnie-jak-wielkoduszni-są-najbardziej-skromni-i-pokorni
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ci, których kocha­my, są dla nas często naj­bar­dziej obcy. -Christopher Paolini
ci-których-kocha­my-są dla-nas-często-naj­bar­dziej-obcy