Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy.


często-wybaczamy-tym-którzy-nas-nudzą-lecz-nie-wybaczamy-tym-których-my-nudzimy
francois de la rochefoucauldczęstowybaczamytymktórzynasnudząleczniektórychmynudzimyczęsto wybaczamywybaczamy tymktórzy nasnas nudząlecz nienie wybaczamywybaczamy tymktórych mymy nudzimyczęsto wybaczamy tymktórzy nas nudząlecz nie wybaczamynie wybaczamy tymktórych my nudzimylecz nie wybaczamy tym

Zawsze nudzą nas ci, których nudzimy my.Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają.Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali.