Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy.


często-za­miast-wy­ągać-rękę-wy­ąga­my-brudy
sławomir trockiczęstoza­miastwy­ciągaćrękęwy­ciąga­mybrudyczęsto za­miastza­miast wy­ciągaćwy­ciągać rękęwy­ciąga­my brudyczęsto za­miast wy­ciągaćza­miast wy­ciągać rękęczęsto za­miast wy­ciągać rękę

miast rękę księżniczki wo­li jej piczki na­ciąga­na sys­te­matycznie elas­tyczna skóra przeb­ra­nej rzeczywistości co by zgu­bić rachubę now­sze no­we pogania in­no­wacją z naz­wy za­miast zbliżać oddala gdzie ob­cym bywa z krwi jed­nej człowiek tam zmo­ra ów czasów prze­bieg informacji błys­ka­wicy mgnienie lecz twarzą w twarz co mówią nie wiesz zas­tanów się ludzkości Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki.Żad­nej miłości nie trze­ba prze­ciągać po­za jej kres.Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.Za­miast z żoną ba­raszko­wać w łóżku, us­ta­mi, czu­le pieścić ją po brzuszku, za­miast z ka­masut­ry prze­rabiać figury, zak­ra­dał się nocą, w zakamarki...