Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno.


człowiek- jest to świę-rzecz-której krzyw­dzić-­komu-nie wolno
stefan Żeromskiczłowiek jest to świętarzeczktórej krzyw­dzićni­komunie wolno jest to święta rzeczktórej krzyw­dzić ni­komuni­komu nie wolnoktórej krzyw­dzić ni­komu nie wolno

Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski
człowiek-jest-to-świę-rzecz-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski
zło-niewątpliwie-jest-tylko-jedno-krzywda-bliźniego-człowiek-jest-to-rzecz-świę-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre
trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu
nie można tak bez­karnie ni­kogo krzyw­dzić ... da­rem jest zro­zumieć swój błąd ... nau­czyć się pra­cować nad sobą ... zacząć szczerze przep­raszać ... -aura69
nie można-tak-bez­karnie-­kogo-krzyw­dzić-da­rem-jest zro­zumieć-swój-błąd-nau­czyć ę-pra­cować-nad-sobą-zacząć
Wiesz jak bar­dzo trze­ba ko­goś skrzyw­dzić, aby nig­dy nie za­pom­niał wyrządzo­nej krzyw­dy? Ja wiem... -GrayNoName
wiesz-jak bar­dzo-trze­ba-ko­goś-skrzyw­dzić-aby nig­dy-nie za­pom­niał-wyrządzo­nej-krzyw­dy-ja-wiem