Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem.


człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
michel quoistczłowiekjeślizamierzażyćbezżyciakochaćmiłościjestszaleńcemczłowiek jeślijeśli zamierzazamierza żyćżyć bezbez życiażycia ii kochaćkochać bezbez miłościjest szaleńcemczłowiek jeśli zamierzajeśli zamierza żyćzamierza żyć bezżyć bez życiabez życia iżycia i kochaći kochać bezkochać bez miłościczłowiek jeśli zamierza żyćjeśli zamierza żyć bezzamierza żyć bez życiażyć bez życia ibez życia i kochaćżycia i kochać bezi kochać bez miłościczłowiek jeśli zamierza żyć bezjeśli zamierza żyć bez życiazamierza żyć bez życia iżyć bez życia i kochaćbez życia i kochać bezżycia i kochać bez miłości

Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. -Selma Lagerlof
lepiej-smucić-ę-i-kochać-ż-żyć-bez-miłoś-w-weselu
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację. -Theodor Fontane
umieć-żyć-to-żyć-lekko-bez-lekkomyślnoś-być-wesołym-bez-swawoli-mieć-odwagę-bez-brawury-zaufanie-i-radosną-rezygnację
Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia. -Theodor Fontane
Żyć-lekko-ale-nie-lekkomyślnie-mieć-odwagę-bez-pychy-okazywać-zaufanie-i-radosne-wyrzeczenie-bez-fatalizmu-oto-sztuka-życia