człowiek-Żyje-dla-sztu­ki-bo tak-na prawdę-cały-wszechświat-jest sztuką-~ pa­weł-rychlica 
rychcikczłowiekyjedlasztu­kibo takna prawdęcaływszechświatjest sztuką~ pa­wełrychlica człowiek ŻyjeŻyje dladla sztu­kibo tak na prawdęna prawdę całycały wszechświat~ pa­weł rychlica człowiek Żyje dlaŻyje dla sztu­kibo tak na prawdę całyna prawdę cały wszechświatczłowiek Żyje dla sztu­kibo tak na prawdę cały wszechświat

cały-świat-i cały-wszechświat-jest opar­ty-na ­tema­tyce-i fi­zyce-~pa­weł-rychlica 
niektórzy-myślą-że świat-jest nieob­licza­ny-ale-tak-na prawdę-to człowiek-jest nieob­licza­ny-~ pa­weł-rychlica 
Żyję-ot­warcie-dla-świata-jest mi ob­cy-strach-przed-światem-~pa­weł-rychlica 
wszechświat-ja­ki-so­bie-wyob­rażamy-może ę-oka­zać-tak-nap­rawdę-przys­tankiem-do większych-i pełnych-ga­lak­tyk-~pa­weł
wszechświat-to oj­ciec-na­tura-to mat­ka-~pa­weł-rychlica 
każdy-z nas-jest prze­ko­na­ny-że śmierć-jest końcem-te­go-świata-lecz tak-na prawdę-śmierć-jest początkiem-no­we­go-świata