Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.


człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją
jan Żabczycczłowiekbezcnotyurodasercasercesiłyzanicniestojączłowiek bezbez cnotyuroda bezbez sercaserce bezbez siłysiłyzaza nicnic nienie stojączłowiek bez cnotyuroda bez sercaserce bez siłybez siłyza nicza nic nienic nie stojąserce bez siłyza nic nieza nic nie stojąza nic nie stoją

Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca. -Lew Tołstoj
człowiek-bez-religii-choćby-nawet-nieuświadomionej-nie-może-istnieć-podobnie-jak-bez-serca
Żak bez księgi, żołnierz bez rynsztunku, rzemieślnik bez naczynia - nic nie wskórają. -Jan Żabczyc
Żak-bez-księgi-żołnierz-bez-rynsztunku-rzemieślnik-bez-naczynia-nic-nie-wskórają
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia. -Napoleon Bonaparte
bądź-panem-siebie-bez-ły-nie-ani-cnoty-ani-szczęścia