Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty .


człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
chemicalsczłowiekbied­nywięcejmożedaćniżczłowiekbo­gatyczłowiek bied­nybied­ny więcejwięcej możemoże daćdać niżniż człowiekczłowiek bo­gatybo­gatyczłowiek bied­ny więcejbied­ny więcej możewięcej może daćmoże dać niżdać niż człowiekniż człowiek bo­gatyczłowiek bo­gatyczłowiek bied­ny więcej możebied­ny więcej może daćwięcej może dać niżmoże dać niż człowiekdać niż człowiek bo­gatyniż człowiek bo­gatyczłowiek bied­ny więcej może daćbied­ny więcej może dać niżwięcej może dać niż człowiekmoże dać niż człowiek bo­gatydać niż człowiek bo­gaty

Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. -Thomas Carlyle
człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich
Człowiek może być bied­ny, ale jeżeli ma cel i dąży do je­go osiągnięcia jest piękny. -Sosai Masutatsu Oyama
człowiek-może-być-bied­ny-ale-żeli- cel-i dąży-do ­go-osiągnięcia-jest piękny
...pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami. -Trygve Gulbranssen
pieniądz-rządzi-światem-tak-bied­ny­mi-którym go brak-jak i bo­gaty­mi-którzy-są ­go-niewolnikami
Jes­teś bo­gaty ale w ser­cu bied­ny dla­tego że uczuć nie da się wykupić. -Charlotte22
jes­teś-bo­gaty-ale-w ser­cu-bied­ny-dla­tego-że uczuć-nie da ę-wykupić
Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. -Soren Aabye Kierkegaard
człowiek-zawsze-czuje-ę-czymś-więcej-ż-tym-co-osiągnął-więc-cokolwiek-by-osiągnął-w-niczym-nie-może-znaleźć-ukojenia-zadowolenia