Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.


człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
stefan wyszyński kardczłowiekbożymusichodzićpoziemiboprzezziemięidziesiędoniebaczłowiek bożyboży musimusi chodzićchodzić popo ziemibo przezprzez ziemięziemię idzieidzie sięsię dodo niebaczłowiek boży musiboży musi chodzićmusi chodzić pochodzić po ziemibo przez ziemięprzez ziemię idzieziemię idzie sięidzie się dosię do niebaczłowiek boży musi chodzićboży musi chodzić pomusi chodzić po ziemibo przez ziemię idzieprzez ziemię idzie sięziemię idzie się doidzie się do niebaczłowiek boży musi chodzić poboży musi chodzić po ziemibo przez ziemię idzie sięprzez ziemię idzie się doziemię idzie się do nieba

Os­tatnia dro­ga, spoj­rze­nie ku ziemi. Bóg wzy­wa już do nieba, czas by się roz­stać, żal jest od­chodzić, nieda­ne by zostać. Dusze pof­runęły wy­soko, zos­ta­wiając na ziemi wspomnienia...Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.