Człowiek, by stać się doskonałym, powinien często się zmieniać.


człowiek-by-stać-ę-doskonałym-powinien-często-ę-zmieniać
john henry newmanczłowiekbystaćsiędoskonałympowinienczęstozmieniaćby staćstać sięsię doskonałympowinien częstoczęsto sięsię zmieniaćby stać sięstać się doskonałympowinien często sięczęsto się zmieniaćby stać się doskonałympowinien często się zmieniać

Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .Ten, kto stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniaćczłowiek moc­no ug­runto­wany ma siłę się zmieniać Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.