Człowiek celem samym w sobie.


człowiek-celem-samym-w-sobie
emanuel kantczłowiekcelemsamymsobieczłowiek celemcelem samymsamym ww sobieczłowiek celem samymcelem samym wsamym w sobieczłowiek celem samym wcelem samym w sobieczłowiek celem samym w sobie

Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć.O głupcze! dobrze o sobie mów samym.Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym.