człowiek-człowieka-kar­mi-codzien­nie-strachem-~pa­weł-rychlica
rychcikczłowiekczłowiekakar­micodzien­niestrachem~pa­wełrychlicaczłowieka kar­mikar­mi codzien­nie~pa­weł rychlicaczłowieka kar­mi codzien­nie