Człowiek człowieko­wi wil­kiem! Lecz ty się nie daj zwilczyć! 


człowiek-człowieko­wi-wil­kiem-lecz-ty ę-nie daj-zwilczyć 
edward stachuraczłowiekczłowieko­wiwil­kiemleczty sięnie dajzwilczyć człowiek człowieko­wiczłowieko­wi wil­kiemlecz ty sięty się nie dajczłowiek człowieko­wi wil­kiemlecz ty się nie daj

Opętaj wil­czym wzrokiem, zniewól umysł roz­koszą, ok­ryj me ciało swą na­gością, i nie daj zmysłom spać... -Papużka
opętaj-wil­czym-wzrokiem-zniewól-umysł-roz­koszą-ok­ryj-me ciało-swą-na­gośą-i-nie daj-zmysłom-spać
Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański
pat­rz-dob­re­mu-człowieko­wi-na rę-żeby- przy­pad­kiem-nic-złego-nie zrobił
Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty. -Gustaw Herling-Grudziński
człowiek-pot­rze­buje-jed­ne­go- ko­goś-do kocha­nia-jeśli mu te­go-nie dasz-daj-mu cho­ciaż-nadzieję-a śli-nie możesz-dać
Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek