Człowiek człowieko­wi wilkiem.


człowiek-człowieko­wi-wilkiem
plautczłowiekczłowieko­wiwilkiemczłowiek człowieko­wiczłowieko­wi wilkiemczłowiek człowieko­wi wilkiem

Człowiek człowiekowi wilkiem.Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło.Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia.Człowiek człowieko­wi wil­kiem! Lecz ty się nie daj zwilczyć! Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek.