Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem.


człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
stanisław fornalczłowiekczy­nuwiążepoczątekz początkiemczłowiek czy­nuczy­nu wiążewiąże początekpoczątek z początkiemczłowiek czy­nu wiążeczy­nu wiąże początekwiąże początek z początkiemczłowiek czy­nu wiąże początekczy­nu wiąże początek z początkiemczłowiek czy­nu wiąże początek z początkiem

Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego