Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.


człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy
konfucjuszczłowiekdobrewypowiadasłowaaleniezawszetenktopowiedziałsłowojestcnotliwyczłowiek dobredobre wypowiadawypowiada słowaale nienie zawszezawsze tenkto dobredobre powiedziałpowiedział słowojest cnotliwyczłowiek dobre wypowiadadobre wypowiada słowaale nie zawszenie zawsze tenkto dobre powiedziałdobre powiedział słowoczłowiek dobre wypowiada słowaale nie zawsze tenkto dobre powiedział słowo

Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa. -Konfucjusz
gdy-śmierć-nadchodzi-ptak-smutno-śpiewa-a-człowiek-dobre-wypowiada-słowa
Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo -Al Capone
dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo. -Robert Fulghum
zawsze-kochaj-sąsiada-ale-zawsze-wybieraj-sobie-dobre-sąsiedztwo
Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. -Menander
lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego. -Adam Ygnasik
klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego