Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.


człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy
konfucjuszczłowiekdobrewypowiadasłowaaleniezawszetenktopowiedziałsłowojestcnotliwyczłowiek dobredobre wypowiadawypowiada słowaale nienie zawszezawsze tenkto dobredobre powiedziałpowiedział słowojest cnotliwyczłowiek dobre wypowiadadobre wypowiada słowaale nie zawszenie zawsze tenkto dobre powiedziałdobre powiedział słowoczłowiek dobre wypowiada słowaale nie zawsze tenkto dobre powiedział słowo

Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa.Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowoNie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba.Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo.Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.