Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.


człowiek-dopiero-wtedy-wyznaje-bogu-miłość-gdy-zdolny-jest-wyznać-że-wszystko-dotąd-w-jego-życiu-było-brakiem-miłoś
franz rosenzweigczłowiekdopierowtedywyznajebogumiłośćgdyzdolnyjestwyznaćżewszystkodotądjegożyciubyłobrakiemmiłościczłowiek dopierodopiero wtedywtedy wyznajewyznaje bogubogu miłośćgdy zdolnyzdolny jestjest wyznaćże wszystkowszystko dotąddotąd ww jegojego życiużyciu byłobyło brakiembrakiem miłościczłowiek dopiero wtedydopiero wtedy wyznajewtedy wyznaje boguwyznaje bogu miłośćgdy zdolny jestzdolny jest wyznaćże wszystko dotądwszystko dotąd wdotąd w jegow jego życiujego życiu byłożyciu było brakiembyło brakiem miłościczłowiek dopiero wtedy wyznajedopiero wtedy wyznaje boguwtedy wyznaje bogu miłośćgdy zdolny jest wyznaćże wszystko dotąd wwszystko dotąd w jegodotąd w jego życiuw jego życiu byłojego życiu było brakiemżyciu było brakiem miłościczłowiek dopiero wtedy wyznaje bogudopiero wtedy wyznaje bogu miłośćże wszystko dotąd w jegowszystko dotąd w jego życiudotąd w jego życiu byłow jego życiu było brakiemjego życiu było brakiem miłości

Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Włoszka wtedy dopiero wierzy, że się ją kocha, kiedy kochanek jest zdolny popełnić dla niej zbrodnię; Angielka, kiedy jest zdolny dla niej do szaleństwa; Francuzka, kiedy gotów popełnić głupstwo.Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze.Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie.