Człowiek dowie się, że nigdy nie umrze dopiero wówczas kiedy zrozumie, że nigdy się nie narodził.


człowiek-dowie-ę-że-nigdy-nie-umrze-dopiero-wówczas-kiedy-zrozumie-że-nigdy-ę-nie-narodził
lew tołstojczłowiekdowiesiężenigdynieumrzedopierowówczaskiedyzrozumiesięnarodziłczłowiek dowiedowie sięże nigdynigdy nienie umrzeumrze dopierodopiero wówczaswówczas kiedykiedy zrozumieże nigdynigdy sięsię nienie narodziłczłowiek dowie sięże nigdy nienigdy nie umrzenie umrze dopieroumrze dopiero wówczasdopiero wówczas kiedywówczas kiedy zrozumieże nigdy sięnigdy się niesię nie narodziłże nigdy nie umrzenigdy nie umrze dopieronie umrze dopiero wówczasumrze dopiero wówczas kiedydopiero wówczas kiedy zrozumieże nigdy się nienigdy się nie narodziłże nigdy nie umrze dopieronigdy nie umrze dopiero wówczasnie umrze dopiero wówczas kiedyumrze dopiero wówczas kiedy zrozumieże nigdy się nie narodził

Żaden człowiek nigdy się nie dowie, kim jest.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje.