Człowiek dumny wszystkie siły umysłu skupia na tym, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy od innych. To nie może być prawdą. I dlatego im dumniejszy człowiek, tym więcej w nim kłamstwa.


człowiek-dumny-wszystkie-ły-umysłu-skupia-na-tym-żeby-utwierdzić-ę-w-przekonaniu-że-jest-lepszy-od-innych-to-nie-może-być-prawdą-i-dlatego
lew tołstojczłowiekdumnywszystkiesiłyumysłuskupianatymżebyutwierdzićsięprzekonaniużejestlepszyodinnychtoniemożebyćprawdądlategoimdumniejszyczłowiektymwięcejnimkłamstwaczłowiek dumnydumny wszystkiewszystkie siłysiły umysłuumysłu skupiaskupia nana tymżeby utwierdzićutwierdzić sięw przekonaniuże jestjest lepszylepszy odod innychnie możemoże byćbyć prawdąi dlategodlatego imim dumniejszydumniejszy człowiektym więcejwięcej ww nimnim kłamstwaczłowiek dumny wszystkiedumny wszystkie siływszystkie siły umysłusiły umysłu skupiaumysłu skupia naskupia na tymżeby utwierdzić sięutwierdzić się wsię w przekonaniuże jest lepszyjest lepszy odlepszy od innychnie może byćmoże być prawdąi dlatego imdlatego im dumniejszyim dumniejszy człowiektym więcej wwięcej w nimw nim kłamstwa

Człowiek ro­zum­ny, może być z siebie dumny. -Bujak Bogusław
człowiek-ro­zum­ny-może-być-z siebie-dumny
To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-piękne-gdy-człowiek-może-być-dumny-ze-swojego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Kobieta tylko przelotnie zaspokaja mężczyznę; gdyż właśnie dlatego, że oddaje mu się z poświęceniem, w nim się zatraca, nie może być dla niego trwałym źródłem siły. -Ricarda Huch
kobieta-tylko-przelotnie-zaspokaja-mężczyznę-gdyż-właśnie-dlatego-że-oddaje-mu-ę-z-poświęceniem-w-nim-ę-zatraca-nie-może-być-dla-niego
To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-pięknie-gdy-człowiek-jest-dumny-ze-swego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi. -Feliks Feldheim
im więcej-człowiek-wie-o ­mym-so­bie-tym-mniej-o tym-mówi