Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę.


człowiek-dwie-natury-jedną-własną-drugą-przypisaną-mu-przez-żonę
albert camusczłowiekdwienaturyjednąwłasnądrugąprzypisanąmuprzezżonęczłowiek mama dwiedwie naturyjedną własnądrugą przypisanąprzypisaną mumu przezprzez żonęczłowiek ma dwiema dwie naturydrugą przypisaną muprzypisaną mu przezmu przez żonęczłowiek ma dwie naturydrugą przypisaną mu przezprzypisaną mu przez żonędrugą przypisaną mu przez żonę

Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Każde pełne męskie życie powinno mieć dwie twarze: jedną ze zmarszczonym czołem i wyrazem natężonej myśli, zwróconą ku zadaniom ludzkości, drugą cichą i spokojną, w domu przy ognisku.Było ich aż dwie, obie mo­je przy­jaciółki, obie blon­dynki. Jedną znałam od przed­szko­la, drugą od ro­ku (mam 23 la­ta). Zgad­nij która zos­tała, kiedy wszys­tko u mnie się posypało...Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy.