Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje.


człowiek-gdy-czuje-ę-dobrze-to-uważa-że-mu-ę-to-należy-od-natury-każde-zaś-cierpienie-za-niesprawiedliwość-której-od-niej-doznaje
paul thiry holbachczłowiekgdyczujesiędobrzetouważażemunależyodnaturykażdezaścierpieniezaniesprawiedliwośćktórejniejdoznajegdy czujeczuje sięsię dobrzeże mumu sięnależy odod naturykażde zaśzaś cierpieniecierpienie mama zaza niesprawiedliwośćktórej odod niejniej doznajegdy czuje sięczuje się dobrzeże mu sięsię to należynależy od naturykażde zaś cierpieniezaś cierpienie macierpienie ma zama za niesprawiedliwośćktórej od niejod niej doznajegdy czuje się dobrzemu się to należysię to należy odkażde zaś cierpienie mazaś cierpienie ma zacierpienie ma za niesprawiedliwośćktórej od niej doznajeże mu się to należymu się to należy odsię to należy od naturykażde zaś cierpienie ma zazaś cierpienie ma za niesprawiedliwość

Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć. -Tytus Carus Lukrecjusz
każde-stworzenie-czuje-swą-łę-której-może-nadużyć
Pesymista to ktoś, kto ma zle samopoczucie, mimo, że czuje się dobrze - ze strachu, że poczuje się gorzej, gdy poczuje się lepiej. -Henry Ward Beecher
pesymista-to-ktoś-kto-zle-samopoczucie-mimo-że-czuje-ę-dobrze-ze-strachu-że-poczuje-ę-gorzej-gdy-poczuje-ę-lepiej
Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią. -Kurt Tucholsky
człowiek-dwie-nogi-i-dwa-przekonania-jedno-gdy-mu-ę-dobrze-powodzi-a-drugie-gdy-mu-ę-wiedzie-ź-to-ostatnie-nazywa-ę-religią