Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć.


człowiek-genialny-nie-popełnia-żadnych-omyłek-jego-błędy-są-dobrowolne-i-stają-ę-wrotami-odkryć
james joyceczłowiekgenialnyniepopełniażadnychomyłekjegobłędydobrowolnestająsięwrotamiodkryćczłowiek genialnygenialny nienie popełniapopełnia żadnychżadnych omyłekjego błędybłędy sąsą dobrowolnedobrowolne ii stająstają sięsię wrotamiwrotami odkryćczłowiek genialny niegenialny nie popełnianie popełnia żadnychpopełnia żadnych omyłekjego błędy sąbłędy są dobrowolnesą dobrowolne idobrowolne i stająi stają sięstają się wrotamisię wrotami odkryćczłowiek genialny nie popełniagenialny nie popełnia żadnychnie popełnia żadnych omyłekjego błędy są dobrowolnebłędy są dobrowolne isą dobrowolne i stajądobrowolne i stają sięi stają się wrotamistają się wrotami odkryćczłowiek genialny nie popełnia żadnychgenialny nie popełnia żadnych omyłekjego błędy są dobrowolne ibłędy są dobrowolne i stająsą dobrowolne i stają siędobrowolne i stają się wrotamii stają się wrotami odkryć

Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. -James Joyce
człowiek-genialny-nie-myli-ę-jego-pomyłki-są-zamierzone-są-bramą-prowadzącą-do-odkryć
Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps
ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet. -George Sand
kobieta-zajmująca-ę-pisaniem-popełnia-dwa-błędy-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści. -Giovanni Guareschi
spostrzegamy-i-wytykamy-bliźniemu-tylko-te-błędy-z-których-sami-nie-możemy-wyciągnąć-żadnych-korzyś