Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu.


człowiek-hołduje-chętniej-dobru-źli-złu-ale-warunki-nie-sprzyjają-mu
brecht bertoltczłowiekhołdujechętniejdobruniźlizłualewarunkiniesprzyjająmuczłowiek hołdujehołduje chętniejchętniej dobrudobru niźliniźli złuale warunkiwarunki nienie sprzyjająsprzyjają muczłowiek hołduje chętniejhołduje chętniej dobruchętniej dobru niźlidobru niźli złuale warunki niewarunki nie sprzyjająnie sprzyjają muczłowiek hołduje chętniej dobruhołduje chętniej dobru niźlichętniej dobru niźli złuale warunki nie sprzyjająwarunki nie sprzyjają muczłowiek hołduje chętniej dobru niźlihołduje chętniej dobru niźli złuale warunki nie sprzyjają mu

Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj.Nie dzieciom jeno mężom sprzyjają kobiety.Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi przyjąć warunki swego własnego życia.Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre lub złe są warunki pracy ich podwładnych. Muszą jeść w ich stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane, sprawdzać prysznice i toalety. Jeżeli warunki te nie odpowiadają kierownictwu, nie odpowiadają nikomu.Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.Być głupim, samolubnym i cieszyć się dobrym zdrowiem to trzy warunki szczęścia, ale gdy brak głupoty, wszystko inne nie ma znaczenia.