Człowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turze, ale to trzci­na myśląca.


człowiek-jest jak trzci­na- najsłab­sza-rzecz-w na­turze-ale-to trzci­na-myśląca
blaise pascalczłowiekjest jak trzci­na– najsłab­szarzeczw na­turzealeto trzci­namyślącaczłowiek jest jak trzci­najest jak trzci­na – najsłab­sza– najsłab­sza rzeczrzecz w na­turzeale to trzci­nato trzci­na myślącaczłowiek jest jak trzci­na – najsłab­szajest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz– najsłab­sza rzecz w na­turzeale to trzci­na myślącaczłowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzeczjest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turzeczłowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turze

Nikt chy­ba nie może liczyć na to, że ja­ko oku­pant zys­ka so­bie po­pular­ność. A co da się osiągnąć? Niez­naczne korzyści ma­terial­ne prze­ciw­sta­wione niena­wiści całego na­rodu? Większość ener­gii i tak trze­ba poświęcić na trzy­manie ludzi w ry­zach. Naród jest jak moc­na, sprężys­ta trzci­na - można ją przy­giąć, ale nie złamać.Jest to sta­re py­tanie: czy człowieka przed­sta­wić w for­mie posągu z twar­de­go i trud­no zniszczal­ne­go ma­teriału, czy też w for­mie opa­ru, który zmienia swe kształty i gęstość, lub trzci­ny na wiet­rze się chwiejącej.Ko­bieta jest najsłab­sza, gdy kocha, a naj­silniej­sza, gdy jest kochana.Człowiek jest tylko trzciną, nąjwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.nie szu­kam jej bar­dziej niż powietrza znów jes­tem dzieckiem bo wiem - nie pro­si się trzci­ny by rosła poczekam a kiedy nauczę się znaczeń nie na pamięć usnę w ko­konie z brzo­zowej kory a ty  obudzisz mnie szelestem Człowiek to trzcina myśląca.