Człowiek jest ty­le wart, ile jest w sta­nie kochać.


człowiek-jest ty­-wart-ile-jest w sta­nie-kochać
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)człowiekjest ty­lewartilejest w sta­niekochaćczłowiek jest ty­lejest ty­le wartile jest w sta­niejest w sta­nie kochaćczłowiek jest ty­le wartile jest w sta­nie kochać

Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać. -Augustyn Św
człowiek-jest-tyle-wart-ile-jest-w-stanie-kochać
Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół. -Alfred Aleksander Konar
każdy-człowiek-jest wart-o połowę-mniej-ż-mu ę-­memu-wy­daje-i wart-dwa-ra­zy-ty­-ile-przyz­na­-mu ogół
Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół. -Anonim
każdy-człowiek-jest-wart-o-połowę-mniej-ż-ę-samemu-wydaje-i-wart-dwa-razy-tyle-ile-przyznaje-mu-ogół
Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady  -Sierjoża
człowiek-is­to­-ze złota-cza­sem-wart-tyle-ile-ze no­-gile-sta­rum-sie-o bi­leta-do kanady 
Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz
każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny
Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje. -Marek Aureliusz
człowiek-jest ty­-wart-ile-war­te-są spra­wy-który­mi ę-zajmuje