Człowiek jest wdzięczny, lecz człowiek jest też – chwała Bo­gu – niewdzięczny.


człowiek-jest wdzięczny-lecz-człowiek-jest też- chwała-bo­gu- niewdzięczny
m » sándor márai » magiaczłowiekjest wdzięcznyleczczłowiekjest też– chwałabo­gu– niewdzięcznyczłowiek jest wdzięcznylecz człowiekczłowiek jest teżjest też – chwała– chwała bo­gubo­gu – niewdzięcznylecz człowiek jest teżczłowiek jest też – chwałajest też – chwała bo­gu– chwała bo­gu – niewdzięcznylecz człowiek jest też – chwałaczłowiek jest też – chwała bo­gujest też – chwała bo­gu – niewdzięcznylecz człowiek jest też – chwała bo­guczłowiek jest też – chwała bo­gu – niewdzięczny

Kanibal to też człowiek. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce. -Anonim
kanibal-to-też-człowiek-nic-co-ludzkie-nie-jest-mu-obce
Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany. -Amorek
róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany
Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem. -Jose Ortega Y Gasset
człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
człowiek-jest w sta­nie ę-nau­czyć-wszys­tkiego-lecz-to ­kiego-czy­nu-pot­rzeb­na-jest mo­tywac­ja-~pa­weł-rychlica