Człowiek jest wszechświatem w sa­mym sobie.


człowiek-jest wszechświatem-w ­mym-sobie
bob marleyczłowiekjest wszechświatemw sa­mymsobieczłowiek jest wszechświatemjest wszechświatem w sa­mymw sa­mym sobieczłowiek jest wszechświatem w sa­mymjest wszechświatem w sa­mym sobieczłowiek jest wszechświatem w sa­mym sobie

Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii.Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą.Człowiek cza­sami nie wie, co w nim sa­mym jest wiarą.Gościu, siądź pod mym liściem,a od­pocznij sobie! Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata.