Człowiek jest wszechświatem w sa­mym sobie.


człowiek-jest wszechświatem-w ­mym-sobie
bob marleyczłowiekjest wszechświatemw sa­mymsobieczłowiek jest wszechświatemjest wszechświatem w sa­mymw sa­mym sobieczłowiek jest wszechświatem w sa­mymjest wszechświatem w sa­mym sobieczłowiek jest wszechświatem w sa­mym sobie

Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer
człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą. -Robert Browning
człowiek-jest coś-wart-gdy-zaczy­na-walkę-z ­mym-sobą
Gościu, siądź pod mym liściem,a od­pocznij sobie!  -Jan Kochanowski
gościu-ądź-pod-mym-liściema-od­pocznij-sobie 
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! -Jan Kochanowski
gościu-ądź-pod-mym-liściem-a-odpoczni-sobie
Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata. -Norman V. Peale
człowiek-który-polega-na-sobie-myśli-pozytywnie-jest-optymistą-i-podejmuje-pracę-z-wiarą-w-sukces-działa-jak-magnes-przyciąga-ku-sobie