Człowiek jest: dla przeszłości - historykiem, dla przyszłości - poetą, dla teraźniejszości - komediantem.


człowiek-jest-dla-przeszłoś-historykiem-dla-przyszłoś-poetą-dla-teraźniejszoś-komediantem
polivios dimitrakopulosczłowiekjestdlaprzeszłościhistorykiemprzyszłościpoetąteraźniejszościkomediantemczłowiek jestdla przeszłościprzeszłościhistorykiemdla przyszłościprzyszłościpoetądla teraźniejszościteraźniejszościkomediantemdla przeszłościdla przyszłościdla teraźniejszości

Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości.Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłościDzień cza­su dla cze­kające­go jest ka­torgą dla ska­za­ne­go wiecznością... Dla dziec­ka... przygodą.Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.