Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem.


człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
thomas mertonczłowiekjestgotówzostaćbogiemzamiasttegoczęstookazujesiębałwanemczłowiek jestjest gotówgotów zostaćzostać bogiemzamiast tegotego częstoczęsto okazujeokazuje sięsię bałwanemczłowiek jest gotówjest gotów zostaćgotów zostać bogiema zamiast tegozamiast tego częstotego często okazujeczęsto okazuje sięokazuje się bałwanemczłowiek jest gotów zostaćjest gotów zostać bogiema zamiast tego częstozamiast tego często okazujetego często okazuje sięczęsto okazuje się bałwanemczłowiek jest gotów zostać bogiema zamiast tego często okazujezamiast tego często okazuje siętego często okazuje się bałwanem

Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego.Kto gotów niewolnikiem zostać za opłatą, Temu łeb o dno kotła wysmarować za to!Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]