Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć.


człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
anonimczłowiekjestistotąkruchąwystarczyodrąbaćmugłowężebyprzestałżyćczłowiek jestjest istotąistotą kruchąwystarczy odrąbaćodrąbać mumu głowężeby przestałprzestał żyćczłowiek jest istotąjest istotą kruchąwystarczy odrąbać muodrąbać mu głowężeby przestał żyćczłowiek jest istotą kruchąwystarczy odrąbać mu głowę

Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść.Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.Nie wystarczy żyć, należy żyć świadomie.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.