Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć.


człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
anonimczłowiekjestistotąkruchąwystarczyodrąbaćmugłowężebyprzestałżyćczłowiek jestjest istotąistotą kruchąwystarczy odrąbaćodrąbać mumu głowężeby przestałprzestał żyćczłowiek jest istotąjest istotą kruchąwystarczy odrąbać muodrąbać mu głowężeby przestał żyćczłowiek jest istotą kruchąwystarczy odrąbać mu głowę

Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -Anonim
czasem-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -H. Jackson Brown
nigdy-nie-zapominaj-że-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Nie wystarczy żyć, należy żyć świadomie. -Maria Nurowska
nie-wystarczy-żyć-należy-żyć-świadomie