Człowiek jest, jak ta czapla: ma nogi w błocie, a radości niewiele.


człowiek-jest-jak-czapla-nogi-w-błocie-a-radoś-niewiele
janina ipohorskaczłowiekjestjakczaplanogibłocieradościniewieleczłowiek jestjak tata czaplama noginogi ww błocieradości niewielejak ta czaplama nogi wnogi w błociea radości niewielema nogi w błocie

Człowiek jest jak ta czap­la: ma no­gi w błocie, a ra­dości niewiele.Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Krótko żyjemy, niewiele widzimy, niewiele wiemy, więc przynajmniej snujmy marzeniaZarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.