Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody.


człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
mark twainczłowiekjestjedynymzwierzęciemktóreczerwienisiękutemupowodyczłowiek jestjest jedynymjedynym zwierzęciemktóre czerwieniczerwieni sięma kuku temutemu powodyczłowiek jest jedynymjest jedynym zwierzęciemktóre czerwieni sięczerwieni się ii ma kuma ku temuku temu powodyczłowiek jest jedynym zwierzęciemktóre czerwieni się iczerwieni się i masię i ma kui ma ku temuma ku temu powodyktóre czerwieni się i maczerwieni się i ma kusię i ma ku temui ma ku temu powody

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które pozostaje w przyjacielskich stosunkach z tymi, których zamierza zjeść, zanim tego dokona. -Samuel Butler
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-pozostaje-w-przyjacielskich-stosunkach-z-tymi-których-zamierza-zjeść-zanim-tego-dokona
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest -Albert Camus
człowiek-jest-jedynym-stworzeniem-które-nie-godzi-ę-być-tym-czym-jest
Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-który-ę-zastanawia-jest-zwierzęciem-wynaturzonym