Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem?


człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
adam smithczłowiekjestjedynymzwierzęciemktórerobiinteresyczywi­działktobypieswymieniałkościdrugimpsemczłowiek jestjest jedynymjedynym zwierzęciemktóre robirobi interesyczy wi­działwi­dział ktoby piespies wymieniałwymieniał kościkości zz drugimdrugim psemczłowiek jest jedynymjest jedynym zwierzęciemktóre robi interesyczy wi­dział ktoby pies wymieniałpies wymieniał kościwymieniał kości zkości z drugimz drugim psemczłowiek jest jedynym zwierzęciemby pies wymieniał kościpies wymieniał kości zwymieniał kości z drugimkości z drugim psemby pies wymieniał kości zpies wymieniał kości z drugimwymieniał kości z drugim psem

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które pozostaje w przyjacielskich stosunkach z tymi, których zamierza zjeść, zanim tego dokona. -Samuel Butler
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-pozostaje-w-przyjacielskich-stosunkach-z-tymi-których-zamierza-zjeść-zanim-tego-dokona
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. -Josh Billings
pies-jedynym-stworzeniem-na-ziemi-które-kocha-ę-więcej-ż-siebie-samego
Pies na uwięzi jest złym psem, niewol­nik jest zaw­sze groźny. -Antoni Kępiński
pies-na uwięzi-jest złym-psem-niewol­nik-jest zaw­sze-groźny