Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody.


człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
mark twainczłowiekjestjedynymzwierzęciemktórerumienisięzewstydukutemupowodyczłowiek jestjest jedynymjedynym zwierzęciemktóre rumienirumieni sięsię zeze wstyduwstyduma kuku temutemu powodyczłowiek jest jedynymjest jedynym zwierzęciemktóre rumieni sięrumieni się zesię ze wstyduze wstydui ma kuma ku temuku temu powodyczłowiek jest jedynym zwierzęciemktóre rumieni się zerumieni się ze wstydusię ze wstydui ma kui ma ku temuma ku temu powodyktóre rumieni się ze wstydurumieni się ze wstydui ma ku temui ma ku temu powody

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które pozostaje w przyjacielskich stosunkach z tymi, których zamierza zjeść, zanim tego dokona. -Samuel Butler
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-pozostaje-w-przyjacielskich-stosunkach-z-tymi-których-zamierza-zjeść-zanim-tego-dokona
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
Człowiek to jedyne zwierzę które się rumieni. I jedyne, które ma za co. -Mark Twain
człowiek-to-jedyne-zwierzę-które-ę-rumieni-i-jedyne-które-za-co
Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest -Albert Camus
człowiek-jest-jedynym-stworzeniem-które-nie-godzi-ę-być-tym-czym-jest