Człowiek jest lepszy aniżeli jego własne czyny.


człowiek-jest-lepszy-aniżeli-jego-własne-czyny
andrzej szczypiorskiczłowiekjestlepszyaniżelijegowłasneczynyczłowiek jestjest lepszylepszy aniżelianiżeli jegojego własnewłasne czynyczłowiek jest lepszyjest lepszy aniżelilepszy aniżeli jegoaniżeli jego własnejego własne czynyczłowiek jest lepszy aniżelijest lepszy aniżeli jegolepszy aniżeli jego własneaniżeli jego własne czynyczłowiek jest lepszy aniżeli jegojest lepszy aniżeli jego własnelepszy aniżeli jego własne czyny

Człowiek jest lep­szy aniżeli je­go włas­ne czyny.Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra.Zwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialności za własne czyny zabija ich sumienia.Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach...Jak człowiek dźwiga własne ciało, a ciężaru jego nie czuje, tak nie dostrzega własnych błędów.Troskliwi rodzice mają na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszczęścia są dla nich o wiele boleśniejsze aniżeli własne.