Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie.


człowiek-jest-najbardziej-nieudanym-zwierzęciem-w-przyrodzie
max schellerczłowiekjestnajbardziejnieudanymzwierzęciemprzyrodzieczłowiek jestjest najbardziejnajbardziej nieudanymnieudanym zwierzęciemzwierzęciem ww przyrodzieczłowiek jest najbardziejjest najbardziej nieudanymnajbardziej nieudanym zwierzęciemnieudanym zwierzęciem wzwierzęciem w przyrodzieczłowiek jest najbardziej nieudanymjest najbardziej nieudanym zwierzęciemnajbardziej nieudanym zwierzęciem wnieudanym zwierzęciem w przyrodzieczłowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciemjest najbardziej nieudanym zwierzęciem wnajbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie

Człowiek jest jedyną istota w przyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa. -Andre Gide
człowiek-jest-jedyną-istota-w-przyrodzie-zdolną-do-bezinteresownego-świństwa
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-który-ę-zastanawia-jest-zwierzęciem-wynaturzonym
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek jest czymś innym niż przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. -Andre Malraux
kultura-jest-tym-co-sprawiło-że-człowiek-jest-czymś-innym-ż-przypadkowym-wydarzeniem-w-przyrodzie
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody