Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być


człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-jest-ale-tym-czym-chciałby-być
zbigniew herbertczłowiekjestnietylkotymczymjestalechciałbybyćczłowiek jestjest nienie tylkotylko tymczym jestale tymczym chciałbychciałby byćczłowiek jest niejest nie tylkonie tylko tymczym chciałby byćczłowiek jest nie tylkojest nie tylko tymczłowiek jest nie tylko tym

Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest -Albert Camus
człowiek-jest-jedynym-stworzeniem-które-nie-godzi-ę-być-tym-czym-jest
Byt dla siebie [. . . ] jest tym, czym nie jest, nie będąc tym, czym jest. -Jean Paul Sartre
byt-dla-siebie-jest-tym-czym-nie-jest-nie-będąc-tym-czym-jest
Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są