Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają.


człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają
czesław banachczłowiekjestobecnytylkowtedygdyinnitozauważajączłowiek jestjest obecnyobecny tylkotylko wtedygdy inniczłowiek jest obecnyjest obecny tylkoobecny tylko wtedyinni to zauważajączłowiek jest obecny tylkojest obecny tylko wtedygdy inni to zauważajączłowiek jest obecny tylko wtedy

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają.Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą.Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią.Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.