Człowiek jest obywatelem dwóch światów. Wchodząc na drabinę Darwina, drabinę ewolucji biologicznej, zszedł równocześnie z drabiny Jakuba - drabiny duchowego pochodzenia od Boga.


człowiek-jest-obywatelem-dwóch-światów-wchodząc-na-drabinę-darwina-drabinę-ewolucji-biologicznej-zszedł-równocześnie-z-drabiny-jakuba
joachim illiesczłowiekjestobywatelemdwóchświatówwchodzącnadrabinędarwinaewolucjibiologicznejzszedłrównocześniedrabinyjakubaduchowegopochodzeniaodbogaczłowiek jestjest obywatelemobywatelem dwóchdwóch światówwchodząc nana drabinędrabinę darwinadrabinę ewolucjiewolucji biologicznejzszedł równocześnierównocześnie zz drabinydrabiny jakubajakubadrabinydrabiny duchowegoduchowego pochodzeniapochodzenia odod bogaczłowiek jest obywatelemjest obywatelem dwóchobywatelem dwóch światówwchodząc na drabinęna drabinę darwinadrabinę ewolucji biologicznejzszedł równocześnie zrównocześnie z drabinyz drabiny jakubadrabiny jakubadrabiny duchowegodrabiny duchowego pochodzeniaduchowego pochodzenia odpochodzenia od boga

Zawsze pozwól dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę.Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.Człowiek jest obywatelem świata.Grobowiec to pomnik na granicy dwóch światów wystawiony, cała ziemia to olbrzymi cmentarz, na którym miliony istot spoczęły.Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary.Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.