Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
stefan wyszyński kardczłowiekjestodpowiedzialnynietylkozauczuciaktóredlainnychaleteinnychbudziczłowiek jestjest odpowiedzialnyodpowiedzialny nienie tylkotylko zaza uczuciaktóre mama dladla innychale ii zaza tektóre ww innychinnych budziczłowiek jest odpowiedzialnyjest odpowiedzialny nieodpowiedzialny nie tylkonie tylko zatylko za uczuciaktóre ma dlama dla innychale i zai za tektóre w innychw innych budziczłowiek jest odpowiedzialny niejest odpowiedzialny nie tylkoodpowiedzialny nie tylko zanie tylko za uczuciaktóre ma dla innychale i za tektóre w innych budziczłowiek jest odpowiedzialny nie tylkojest odpowiedzialny nie tylko zaodpowiedzialny nie tylko za uczucia

Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi.Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.Każdy człowiek posiada własne poglądy na życie, które nie zawsze muszą się zgadzać z poglądami innych ludzi.Jesteś odpowiedzialny za swoje szczęście i nie pomoże Ci, że obwiniasz innych za swe niepowodzenia.Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych.Począwszy od pewnego wieku żywimy dla ludzi tylko takie uczucia, z którymi nam wygodnie, które nie kosztują nas zbyt wiele.