Człowiek jest poddany temu, co tworzy się


człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi
witold gombrowiczczłowiekjestpoddanytemucotworzysięmiędzyniedlaniegoinnejboskościjaktylkoktóraludzirodziczłowiek jestjest poddanypoddany temuco tworzytworzy sięi nienie mama dladla niegoniego innejinnej boskościboskości jakjak tylkotylko taktóra zz ludziludzi sięsię rodziczłowiek jest poddanyjest poddany temuco tworzy sięi nie manie ma dlama dla niegodla niego innejniego innej boskościinnej boskości jakboskości jak tylkojak tylko taktóra z ludziz ludzi sięludzi się rodziczłowiek jest poddany temui nie ma dlanie ma dla niegoma dla niego innejdla niego innej boskościniego innej boskości jakinnej boskości jak tylkoboskości jak tylko taktóra z ludzi sięz ludzi się rodzii nie ma dla niegonie ma dla niego innejma dla niego innej boskościdla niego innej boskości jakniego innej boskości jak tylkoinnej boskości jak tylko taktóra z ludzi się rodzi

Przyjaciel tworzy w nas nową przestrzeń, która prawdopodobnie nie zaistniałaby nigdy, gdybyśmy go nie spotkali. Tylko dzięki niemu rodzi się w nas nowy świat. -Anais Nin
przyjaciel-tworzy-w-nas-nową-przestrzeń-która-prawdopodobnie-nie-zaistniałaby-nigdy-gdybyśmy-go-nie-spotkali-tylko-dzięki-niemu-rodzi-ę-w-nas
Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim. -Anonim
w-miarę-upływu-lat-w-skrytoś-ducha-coraz-bardziej-tęskni-za-istotą-która-by-żyła-tylko-w-jego-cieniu-za-kobietką-istniejącą-tylko-dla
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm
człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy