Człowiek jest raną życia, śmierć zgojoną blizną.


człowiek-jest-raną-życia-śmierć-zgojoną-blizną
leopold staffczłowiekjestranążyciaśmierćzgojonąbliznączłowiek jestjest ranąraną życiaśmierć zgojonązgojoną bliznączłowiek jest ranąjest raną życiaśmierć zgojoną bliznączłowiek jest raną życia

Człowiek jest raną życia, śmierć zgo­joną blizną.Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia.Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć.Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną.