Człowiek jest sztuki królem, sztuka kształtem jego woli.


człowiek-jest-sztuki-królem-sztuka-kształtem-jego-woli
deotymaczłowiekjestsztukikrólemsztukakształtemjegowoliczłowiek jestjest sztukisztuki królemsztuka kształtemkształtem jegojego woliczłowiek jest sztukijest sztuki królemsztuka kształtem jegokształtem jego woliczłowiek jest sztuki królemsztuka kształtem jego woli

Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Człowiek rozumny jest rządcą języka. Bez woli jego nic z ust nie wynika. -Elżbieta Drużbacka
człowiek-rozumny-jest-rządcą-języka-bez-woli-jego-nic-z-ust-nie-wynika
Sztuką jest ukrycie sztuki. -Anonim
sztuką-jest-ukrycie-sztuki
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens. -Jan Cybis
sensem-sztuki-jest-kreowanie-a-nie-pouczanie-nauczanie-informowanie-moralizowanie-z-prawdziwego-dzieła-sztuki-widz-sam-wyciąga-sens