Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.


człowiek-jest-tęsknotą-boga-jest-celem-jego-miłoś
augustyn Śwczłowiekjesttęsknotąbogacelemjegomiłościczłowiek jestjest tęsknotątęsknotą bogajest celemcelem jegojego miłościczłowiek jest tęsknotąjest tęsknotą bogajest celem jegocelem jego miłościczłowiek jest tęsknotą bogajest celem jego miłości

Człowiek jest tęsknotą Bo­ga, jest ce­lem Je­go miłości.Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Myślę, że strach, ja­ki od­czu­wa człowiek stojący nad prze­paścią, w rzeczy­wis­tości jest raczej tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby rzu­cić się w dół - al­bo le­cieć z roz­postar­ty­mi ramionami.jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.