Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.


człowiek-jest-tajemnicą-z-tajemnicy-przybywa-i-w-tajemnicę-odchodzi
maria dąbrowskaczłowiekjesttajemnicątajemnicyprzybywatajemnicęodchodziczłowiek jestjest tajemnicąz tajemnicytajemnicy przybywaprzybywa iw tajemnicętajemnicę odchodziczłowiek jest tajemnicąz tajemnicy przybywatajemnicy przybywa iprzybywa i wi w tajemnicęw tajemnicę odchodziz tajemnicy przybywa itajemnicy przybywa i wprzybywa i w tajemnicęi w tajemnicę odchodziz tajemnicy przybywa i wtajemnicy przybywa i w tajemnicęprzybywa i w tajemnicę odchodzi

Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności.Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki.Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę.Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.