Człowiek jest taką samą cząstką Kosmosu jak kamień, pies, ryba, stół.


człowiek-jest-taką-samą-cząstką-kosmosu-jak-kamień-pies-ryba-stół
filozofia jogiczłowiekjesttakąsamącząstkąkosmosujakkamieńpiesrybastółczłowiek jestjest takątaką samąsamą cząstkącząstką kosmosukosmosu jakjak kamieńczłowiek jest takąjest taką samątaką samą cząstkąsamą cząstką kosmosucząstką kosmosu jakkosmosu jak kamieńczłowiek jest taką samąjest taką samą cząstkątaką samą cząstką kosmosusamą cząstką kosmosu jakcząstką kosmosu jak kamieńczłowiek jest taką samą cząstkąjest taką samą cząstką kosmosutaką samą cząstką kosmosu jaksamą cząstką kosmosu jak kamień

Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba.Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.  Taki pies, co umiera i wie, że umiera i potrafi powiedzieć, że wie, że umiera jak pies - to właśnie człowiek.Natura jest wszędzie taka sama.Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich.Można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taką, jakby być mogła.