Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać.


człowiek-jest-tyle-wart-ile-jest-w-stanie-kochać
augustyn Śwczłowiekjesttylewartilestaniekochaćczłowiek jestjest tyletyle wartile jestjest ww staniestanie kochaćczłowiek jest tylejest tyle wartile jest wjest w staniew stanie kochaćczłowiek jest tyle wartile jest w staniejest w stanie kochaćile jest w stanie kochać

Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół.Jeden człowiek wart dla mnie tyle, ile dziesięć tysięcy, jeżeli jest najlepszy.Człowiek jest ty­le wart, ile jest w sta­nie kochać.Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół.Pieniądz jest wart tyle, ile warta jest ręka, która go trzyma.