Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem.


człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem
sofoklesczłowiekjesttylkotchnieniemcieniemczłowiek jestjest tylkotylko tchnieniemtchnieniem ii cieniemczłowiek jest tylkojest tylko tchnieniemtylko tchnieniem itchnieniem i cieniemczłowiek jest tylko tchnieniemjest tylko tchnieniem itylko tchnieniem i cieniemczłowiek jest tylko tchnieniem ijest tylko tchnieniem i cieniem

Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem. -Henryk Sienkiewicz
miłość-która-jest-tylko-duchem-staje-ę-tylko-cieniem
Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel
zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć. -Giordano Bruno
tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie
Miłość jest tchnieniem nieskończonym, które przychodzi skądinąd i zmierza gdzie indziej. -Michel Quoist
miłość-jest-tchnieniem-nieskończonym-które-przychodzi-skądinąd-i-zmierza-gdzie-indziej
Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt
słowo-jest-cieniem-uczynku