Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.


człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-nie-przez-to-kim-jest-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
jan paweł iiczłowiekjestwielkinieprzeztocokimjestleczczymdzielisięinnymiczłowiek jestjest wielkiwielki nienie przezco manie przezkim jestlecz przezczym dzielidzieli sięz innymiczłowiek jest wielkijest wielki niewielki nie przezczym dzieli siędzieli się zsię z innymiczłowiek jest wielki niejest wielki nie przezczym dzieli się zdzieli się z innymiczłowiek jest wielki nie przezczym dzieli się z innymi

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymiCzłowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż wielki cios zadany przez nieprzyjaciela.